10.8.10

NOVA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS E AXUDAS DA XUNTA DE GALICIA

1. Subvencións a entidades de iniciativa social sen fin de lucro para actividades e programas de atención ás persoas maiores e persoas con discapacidade

A Concellaría de Igualdade e Participación Cidadá do Concello da Coruña informa da apertura da convocatoria de subvencións da Xunta de Galicia para o ano 2010, a entidades de iniciativa social para o mantemento e promoción de actividades e programas de servizos sociais especializados nos ámbitos da atención ás personas mayores e persoas con discapacidade.

As entidades solicitantes deberán estar inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, non ter fin de lucro e ter o seu enderezo social en Galicia ou delegación na comunidade autónoma.

O prazo de solicitude rematará o 26 de agosto do 2010.

Achegamos enlace ás bases completas da convocatoria.

2. Axudas a asociacións e entidades sen fin de lucro para programas de acollida e integración de inmigrantes
A Concellaría de Igualdade e Participación Cidadá do Concello da Coruña informa da apertura da convocatoria de subvencións da Xunta de Galicia a entidades sen ánimo de lucro para desenvolver programas destinados a favorecer os procesos de acollida e integración da poboación inmigrante e retornada na Comunidade Autónoma galega.

As entidades solicitantes deberán estar legalmente constituidas e inscritas no correspondente rexistro administrativo. Deberán ter o seu enderezo social en Galicia ou delegación na comunidade autónoma, e desenvolver actuacións que favorezan a acollida e integración das persoas inmigrantes e retornadas na Comunidade Autónoma de Galicia.

O prazo de solicitude rematará o 23 de agosto do 2010.

Achegamos enlace ás bases completas da convocatoria.5.8.10

Dous novos baixos comerciais para San Andrés 1.0

Estes son os dous locais que se engadirán aos xa existentes para conformar unha exposición na propia rúa de San Andrés, co ramal Marqués de Pontejos, de oito intervencións artísticas. A día de hoxe este é o estado destes locais: